Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hỗ trợ 1)

Điều tra ý kiến

Nếu bạn là giáo viên thuộc Sở, bạn vui lòng cho biết trường bạn đã hoàn thành thư viện chưa?
Chưa có
Đang xây dựng
Đã có nhưng không hoạt động
Đã có và đang hoạt động tốt

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_ninh_dan.jpg Images1.png CD1TRACK_78.mp3 CD1TRACK_77.mp3 CD1TRACK_76.mp3 CD1TRACK_75.mp3 CD1TRACK_74.mp3 CD1TRACK_73.mp3 CD1TRACK_72.mp3 CD1TRACK_71.mp3 CD1TRACK_70.mp3 CD1TRACK_69.mp3 CD1TRACK_68.mp3 CD1TRACK_67.mp3 CD1TRACK_66.mp3 CD1TRACK_65.mp3 CD1TRACK_64.mp3 CD1TRACK_63.mp3 CD1TRACK_62.mp3 CD1TRACK_61.mp3

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Sở GD&ĐT Phú Thọ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HSG ANH 8 TRÍ ĐỨC 2020-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 16-10-2021
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 436
  Số lượt thích: 1 người (jenny huỳnh)
  ĐỀ A
  Điểm (Bằngsố)


  Điểm (Bằngchữ)

  Chữ ký GK
  Số TT
  
  

  Lưu ý: Thí sinh làm bài trên giấy nháp trước khi chuyển câu trả lời vào bài làm.
  Question 1: (5pts)
  Write one word in each gap.
  1.We were waiting outside the stadium ………………… a long time before they finally let us in.
  2. I’ve got that correct ………………… DVD – it’s fantastic!
  3. I ran all the way home and I was just …………………time for my favorite programme.
  4. Everyone clapped when the singer came ………………… stage.
  5. At the cinema, Mum sat on the right, Dad sat on the left and I sat ………………… the middle.
  Complete by changing the form of the words in capitals when this is necessary.

  1.What is the name of that ………………… you were singing earlier. SING
  2. I started to learn piano, but I don’t think I’ve got much ………………… talent, to be honest. MUSIC
  3. My dad used to be really fit and was on his college ………………… team. ATHLETE
  4. When you were young, did you ever play in the street with other local …………………? CHILD
  5. Alan is studying to be an ………………… , but I don’t think he’s enjoying it. ACT

  Question 2: (4pts)
  Example: Unscramble the tiles to reveal a message.
  .
  
  L I S
  
  H I
  
  S E
  
  E N G
  
  A S Y
  
  
  E N G
  L I S
  H I
  S E
  A S Y
  .
  
  
  Unscramble the tiles to reveal a message.
  L V E
  
  M S E
  
  A S S
  
  T H E
  
  C H E
  
  J O Y
  
  C L
  
  E D
  
  
  S T
  
  F I R
  
  S A
  
  H E
  
  N T S
  
   E N
  
  
  
  S T
  
  
  T R Y
  
  M I S
  
  T H E
  
  T T
  
  U D E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  F Y
  
  S A Y
  
   I S
  
  O U R
  
  G O O
  
   V E
  
  I N
  
  N O
  
  
  T I O
  
   E S
  
  T R O
  
  D .
  
  R Y
  
  D U C
  
  T H E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  L E T
  
  G . U
  
  E T
  
  W A S
  
  S T
  
  U R N
  
  O T
  
  ‘ S
  
  
  H E
  
  P .
  
  T A K
  
  H I N
  
  O D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  T E
  
  C C E
  
  E T
  
  A N D
  
  R T S
  
  E N N
  
  G A
  
  F A V
  
  
  M E S
  
   S O
  
  I S
  
   A R
  
  R .
  
  M Y
  
  O R I
  
  S P O
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Question 3: Complete the crossword. (5pts)
  Do this crossword puzzle.
  Across
  2. I want you to ………………… Unit 6 at the weekend because you’ve got a test on Monday. (6)
  4. Another word for ‘clever’ is ’. (5)
  6. What’s your favorite ………………… at school? (7)
  8. The other students were talking and laughing but Jamie ………………… on his work. (12)
  Down
  1. If you can do math problems in your head, then you’re good at ………………… arithmetic. (6)
  3. I got a ………………… of nineteen out of twenty in the test. (4)
  4. I’ll have to …………………for that book because I’ve no idea where it is. (6)
  5. Kelly didn’t know what to say so she ………………… before she answered. (9)
  7. Everyone uses their ………………… when they think. (5)  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến